est | rus | eng

Kohtuväline ja kohtulik menetlus

Kui Sul on nõudeid ettevõtete või eraisikute vastu, siis saame Sind aidata oma professionaalse pühendumuse, kogemuse ja teadmistega ning tehnoloogilise võimekusega. Võlaprobleemide lahendamisele suunatud tegevus on meie põhitegevus, millega oleme olnud seotud juba üle 10 aasta. Selle ajaga oleme õppinud kuulama oma kliente ning kujundanud oma suhtumise, tehnilised lahendused, protsessinormid ja üldse kogu teenuse olemuse klientide vajadustest lähtuvaks. Teisalt oleme õppinud tundma ka võlgnikke ning võlasuhetest tulenevaid võimalikke keerdkäike, stsenaariume. 

Meie eesmärk on jõuda võlasuhte pooli rahuldava kokkuleppeni kiirelt ja võimalikult valutult ning seda kohtuväliselt. Kuid kuna see ei ole nõude ja võlgniku olemusest või ka muudest asjaoludest tulenevalt alati võimalik või otstarbekas, siis esindame oma kliente ka kohtute ja täituritega asjaajamistes. Esitame kohtusse maksekäske, hagisid, pankrotiavaldusi ning esindame võlausaldajaid vastavates menetlustes.

Kuna iga võlasuhe on oma põhistatuselt ja olemuselt ainukordne, siis kujuneb ka meie teenuse hind individuaalsel alusel, kuid kindlasti on meie hind konkurentsivõimeline. Võta meiega ühendust ja anna meile võimalus ennast aidata! Professionaalse kolmanda osapoole kaasamine probleemi lahendamisse on tark tegu ning igal juhul tasub uurida, millistel tingimustel saame aidata just Sind.